Rodzaje środków dydaktycznych

Sposób przekazywania wiedzy ma ogromny wpływ na to, czy zostanie ona w pełni przyswojona przez uczniów. Z tego powodu w szkołach, przedszkolach i instytucjach szkoleniowych regularnie wykorzystuje się różne pomoce dydaktyczne, które oddziałują na poszczególne zmysły. Najczęściej przypisuje się je do trzech grup: środków wzrokowych, środków słuchowych i środków wzrokowo-słuchowych.

fot. pixabay.com

Środki wzrokowe
Odgrywają kluczową rolę w procesie nauczania. Doskonale obrazują to, co nauczyciel chce przekazać uczniom. Jeśli wykład zostaje podaparty odpowiednimi środkami wzrokowymi, można będzie lepiej i szybciej wytłumaczyć podopiecznym wybrane zagadnienia. Metody tego rodzaju często są stosowane na lekcjach przyrody, matematyki i fizyki.
Do najpopularniejszych środków wzrokowych należą: mapy, grafiki, obrazy, modele, a także przedmioty występujące w naturze – chociażby kwiaty, drzewa bądź zwierzęta.

Środki słuchowe
Dawniej nie stosowano ich zbyt często, jednak rozwój stereofonii na dobre wprowadził je do szkolnictwa. Słuchowe pomoce naukowe mają tę zaletę, iż mogą zastępować samego nauczyciela bądź wyręczać go w pewnych sytuacjach. Przeważnie wykorzystywane są na lekcjach języka polskiego, w trakcie których czasem trzeba zaprezentować dzieciom jakiś utwór, wiersz bądź referat. Odgrywają także ważną rolę w nauce języków obcych, która jest o wiele efektywniejsza, jeśli uczeń może dowiedzieć się, jak poszczególne słowa są wymawiane przez osobę na co dzień posługującą się konkretnym językiem.
Najczęściej stosowane środki słuchowe to płyty, taśmy magnetofonowe, a także instrumenty muzyczne.

Środki wzrokowo-słuchowe
Działają dwuwymiarowo, gdyż jednocześnie pobudzają do pracy zmysły wzroku i słuchu. Środek wzrokowo-słuchowy potrafi zdecydowanie najbardziej zaciekawić uczniów i skłonić ich do zainteresowania się konkretnym tematem. Samo obcowanie z nim dostarcza różnorodnych wrażeń, dzięki czemu edukacja staje się efektywniejsza.
Najskuteczniejszymi środkami wzrokowo-słuchowymi są filmy oraz prezentacje multimedialne.