Do czego potrzebne są pomoce dydajtyczne?

Pomoce dydaktyczne na lekcji fizyki, chemii, geografii, matematyki a nawet języków obcych to doskonały sposób aby zainteresować młodych uczniów przebiegiem zajęć.

pomoce dydaktyczne

Główną zaletą pomocy dydaktycznych jest zwiększenie uwagi uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Przekłada się to bezpośrednio na większe przyswajanie informacji i ich zapamiętywanie. Techniki ćwiczenia pamięci opierają się przede wszystkim na skojarzeniach. To one pozwalają na zapamiętywanie długich ciągów liczb, obrazów i kształtów. Tak samo jest z przyswajaniem wiedzy na zajęciach lekcyjnych, rysunki, diagramy, mapy, doświadczenia fizyczne i chemiczne przeprowadzone w klasie pozwalają na lepsze przyswajanie i zapamiętywanie wiedzy. Sprawiają także że zajęcia są bardziej interesujące i zachęcają uczniów do zgłębiania interesujących zagadnień.